Gratis verzending, garantie en niet goed geld terug | Vragen? Bel of mail, wij staan je graag te woord!

Retourneren

14 dagen herroepingsrechtJe hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop jij of een door jouw aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Je kan hiervoor gebruikmaken van ons modelformulier voor herroeping deze vind je onderaan, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping. Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van je keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zal je voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Je dient de goederen onverwijld, maar in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de  goederen komen voor jouw rekening. Je bent alleen aansprakelijk voor de  waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Modelformulier herroeping


    Modelformulier voor herroeping ( PDF )
    (dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

    Aan:
    Mobioo
    Molenberglei 28
    2627 Schelle
    België
   info@mobioo.nl

   Ik/Wij* deel/delen* je hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

   De verkoop van de volgende producten:...................................................................................................


   De levering van de volgende digitale inhoud:............................................................................................


   De verrichting van de volgende dienst:.......................................................................................................


   herroept/herroepen*


   Besteld op*/ontvangen op datum:...................................................


   Naam................................................................................................................................................................


   Adres................................................................................................................................................................
.

   Handtekening (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)...........................................................................................

  * Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.